De Hunnebergen

De geschiedenis van de Hunnebergen & Luyksgestel

Ontstaan Hunnebergen

Hoe is de naam "De Hunnebergen" in Luyksgestel ontstaan.

Er zijn in Luyksgestel twee theorieën gangbaar om deze naam te verklaren. Ten eerste zou deze naam kunnen wijzen op 'hunnebedden'.  Maar de naam zou, en dat is de meest waarschijnlijke versie, ook kunnen wijzen op de aldaar gevonden urnen.  Lees meer.

Openluchttheater De Hunnebergen.

Openluchttheater De Hunnebergen bied een podium voor regionale maar ook interregionale spelersgroepen en toneelverenigingen die gezamenlijk een groot scala aan voorstellingen bieden aan een breed publiek. De Geschiedenis gaat terug vanaf 1930 de oprichting en bouw van het Openluchttheater.  Lees Meer.

Het ontstaan van agrarisch gebied De Pielis.

Met de benoeming van burgemeester J. Linders, in het voorjaar van 1946, werd de ontginning van ‘De Pielis’ met grote voortvarendheid ter hand genomen. Hij wilde een aaneengesloten complex gronden, ter grootte van plm. 1000 ha. verwerven om als landbouwgrond geschikt te maken.  Lees meer.

Het dorp Luyksgestel

In het begin van de 19e eeuw werd Luyksgestel een zelfstandige gemeente. Tussen 1815 en 1818 hoorde Luyksgestel bij het arrondissement Turnhout in de provincie Antwerpen.  In 1843 vond een merkwaardige ruil plaats Lommel werd bij België getrokken en Luyksgestel werd Nederlands  Lees meer

Wandeling op zoek naar de verborgen charmes van Luyksgestel.

Ronddolen van Lourdesgrot naar Kraaienpoot tot Koperteut     Duur + 1 uur Start:  Op plein Gestelplaetse bij de monumentale St. Martinustoren. Voor de kerk ligt de oude afroepsteen van de dorpsomroeper met de tekst: “Hoort, hoort…zegt het voort! We wandelen nu in zuidelijke richting de Kerkstraat in, tot vóór de 30-er jaren nog een zandpad en dat bij het voornemen tot verharding bij een van de toenmalige raadsleden de uitspraak ontlokte: “Laat de straot mèr onverhard,... Lees Meer

Schrijver Arie van der Lugt

Romanschrijver Arie van der Lugt heeft in een hut bij de vroegere woning van de schrijver aan het Boscheind te Luyksgestel vele boeken geschreven. Deze schrijvershut is intussen verplaatst en gerestaureerd. Zo heeft de hut een nieuwe functie als museum, dat over het leven en werk van Arie van der Lugt vertelt. Lees Meer

Bungalowpark De Koperteut

De eerste 10 Amrobank huisjes werden samen met de split-level beheerderswoning,  als buren van het plaatselijke openluchttheater, gebouwd in 1961 en opgeleverd in 1962. Later volgden er nog 10 en momenteel staan er 30. Het beheer was uitbesteed aan de personeelsvereniging van de bank.  Lees Meer

Koper & Haarteuten

Een teut was een rondreizende handelaar of ambachtsman die vanuit zijn thuisbasis in Westfalen of de Kempen met zijn koopwaar op de rug rondtrok. De teuten vertrokken in de lente naar andere streken om daar rond te venten of er een winkel open te houden. In de winter keerden ze terug om thuis door te brengen. Lees Meer