De Hunnebergen

De geschiedenis van de Hunnebergen & Luyksgestel

Ontstaan Hunnebergen

Hoe is de naam "De Hunnebergen" in Luyksgestel ontstaan.

Er zijn in Luyksgestel twee theorieën gangbaar om deze naam te verklaren. Ten eerste zou deze naam kunnen wijzen op 'hunnebedden'.  Maar de naam zou, en dat is de meest waarschijnlijke versie, ook kunnen wijzen op de aldaar gevonden urnen.  Lees meer.

Openluchttheater De Hunnebergen.

Openluchttheater De Hunnebergen bied een podium voor regionale maar ook interregionale spelersgroepen en toneelverenigingen die gezamenlijk een groot scala aan voorstellingen bieden aan een breed publiek. De Geschiedenis gaat terug vanaf 1930 de oprichting en bouw van het Openluchttheater.  Lees Meer.

Het ontstaan van agrarisch gebied De Pielis.

Met de benoeming van burgemeester J. Linders, in het voorjaar van 1946, werd de ontginning van ‘De Pielis’ met grote voortvarendheid ter hand genomen. Hij wilde een aaneengesloten complex gronden, ter grootte van plm. 1000 ha. verwerven om als landbouwgrond geschikt te maken.  Lees meer.

Het dorp Luyksgestel

In het begin van de 19e eeuw werd Luyksgestel een zelfstandige gemeente. Tussen 1815 en 1818 hoorde Luyksgestel bij het arrondissement Turnhout in de provincie Antwerpen.  In 1843 vond een merkwaardige ruil plaats Lommel werd bij België getrokken en Luyksgestel werd Nederlands  Lees meer

Schrijver Arie van der Lugt

Romanschrijver Arie van der Lugt heeft in een hut bij de vroegere woning van de schrijver aan het Boscheind te Luyksgestel vele boeken geschreven. Deze schrijvershut is intussen verplaatst en gerestaureerd. Zo heeft de hut een nieuwe functie als museum, dat over het leven en werk van Arie van der Lugt vertelt. Lees Meer